GRC Grupa poslovni software, fiskalne kase, fiskalni softver, fiskalizacija

Maloprodaja, veleprodaja i proizvodnja

Thor informacijski sustav za maloprodaju, veleprodaju i proizvodnju

THOR informacijski sustav je program za upravljanje robno materijalnim knjigovodstvom malo i veleprodaje za manje i srednje poduzetnike ili obrtnike. Program je prilagodljiv pa ga je moguće koristiti i kod uslužnih te proizvodnih djelatnosti. Cjelokupno rješenje je integrirano u jednu cjelinu i zbog toga je sve povezano i korisniku jednostavno za korištenje. Također cijeli je program povezan za THORfin sustavom za računovodstvo i financije tako da su manualna knjiženja u računovodstvu svedena na minimum.

Na standardni program moguće je nadograditi touchscreen modul za maloprodajnu blagajnu a u svrhu ubrzanja procesa prodaje odnosno rada na blagajni. U tom slučaju osim svih funkcijskih tipki moguće je na touchscreen ekran staviti i 400 najprodavanijih artikala (ili bez barkoda) koji se jednostavnim pritiskom na tipku dodaju na račun.

Program je namijenjen za trgovačke i uslužne djelatnosti, ako imate trgovinu, zastupstvo, pekarnu, kiosk, proizvodnju, servis, uslužnu djelatnost ili slično, ovo je sustav za Vas.

Glavne mogućnosti THOR informacijskog sustava

Pogledajte screen galeriju THOR informacijskog sustava

Blagajna maloprodaje

 • izdavanje računa
 • izdavanje R-1/2 računa
 • ponuda maloprodaje
 • popust na stavku ili račun
 • unaprijed predefinirani popusti ovisno o načinu plaćanja
 • izdavanje računa prema postojećoj ponudi
 • izdavanje računa temeljem radnog naloga (za servise)
 • pretraživanje po grupi, nazivu, ključnoj riječi, šifri, barkodu
 • neograničen broj načina plaćanja (kupac sam definira)
 • mogućnost odabira više načina plaćanja za isti račun (kombinirano plaćanje)
 • mogućnost dodavanja ne postojećeg artikla tijekom rada
 • izračun ostatka za kupca
 • obavijest poslovođi ukoliko trgovac dodijeli više popusta od dopuštenog
 • pregled izdanih računa po kriteriju (za odr.kasu, datum, iznos)
 • naknadni unos podataka za R-1 račun
 • naknadna promjena načina plaćanja
 • rad sa kraticama lojalnosti (skupljanje bodova, popusti i sl..)

Promet maloprodaje

 • za datum, kasu ili radno mjesto
 • po načinima plaćanja
 • po djelatnicima
 • po tarifnim grupama
 • ispis HUB-1 obrasca
 • specifikacija prometa sa apoenima
 • odnos na banku, evidencija
 • dnevna rekapitulacija računa sa komplet statistikom (popusti/marže/cijene)
 • materijalni pregled prodaje po grupi, kasi, djelatniku, dobavljaču sa pripadajućim statistikama
 • financijske rekapitulacije prodajte za period po načinima plaćanja, poreznim grupama

Knjiga popisa o prodaji i nabavi robe

 • pregled i ispis komplet knjige
 • pregled određenog dokumenta
 • svi dokumenti u knjizi popisa su isključivo rezultat automatske obrade odnosno korisniku služe samo za pregled

Veleprodaja

 • ponude veleprodaje
 • otpremnice, zbirne otpremnice (advanced verzija)
 • povratnice, reversi (advanced verzija)
 • računi
 • zbirni računi (advanced verzija)
 • rabatne skale (A/B/C)
 • rabatne skale zadnjih dodijeljenih rabata
 • grupe proizvoda
 • police proizvoda
 • export podataka za web aplikacije
 • export podataka kupcima po njihovim cijenama
 • materijalni pregledi prodaje sa pripadajućim statistikama
 • financijski pregledi prodaje sa pripadajućim statistikama
 • top liste kupaca ili robe
 • ispis računa od-do broja
 • kartica kupca
 • evidentiranje uplata
 • automatsko slanje dokumenata kupcu na mail prilikom izrade

Proizvodnja

 • radni nalozi proizvodnje, ručni, predefinirani
 • radni nalozi temeljem otpremljene količine
 • radni nalozi za vozača, vozilo, odjel ili radnu organizaciju
 • normativi, unos definicija, kopiranje
 • kalo utroška na svaku stavku normativa
 • proizvodni odjeli
 • definiranje KEUB gotovih proizvoda i sirovina (za pekarne)
 • pregled utroška brašna za pekarne na svakom radnom nalogu
 • KEUB – knjiga evidencije utroška brašna
 • odvojena ili zbirna skladišta sirovina

Matični podaci

 • matični podaci kupaca, maliovi, kontakt osobe, radne jedinice, limitiranje kupca, postavljanje kupca u određenu rabatnu skalu, blokiranje kupaca van valute, određivanje  -komercijaliste, odgode plaćanja…
 • mogućnost definiranja vrste otpreme robe i pripreme za dostavu
 • definiranje načina plaćanja i pripadajućih popusta
 • definiranje osoblja, prava osoblja i grupa osoblja
 • grupe proizvoda
 • web grupe
 • police sa proizvodima
 • proizvođači
 • banke
 • poruke na dokumentima
 • sinkronizacija matičnih podataka između poslovnica
 • FTP razmjena podataka i dokumenata između različitih poslovnica

Roba i zalihe

 • prijemni list – kalkulacija, ispis, pregled, rekapitulacije. Uvozna kalkulacija, zavisni troškovi
 • ispis barkod naljepnica manualni ili temeljem kalkulacije – ulaza
 • ispis cijena za proizvoda manualni ili temeljem kalkulacije – ulaza
 • export naloga za plaćanje (Internet bankarstvo) temeljem ulaznih računa dobavljača (podržana sva Internet bankarstva vodećih banaka)
 • mogućnost definiranja više barkodova za jedan proizvod (za pakiranje ili sl..)
 • povratnica robe, ispis sa ili bez cijene, rekapitulacije
 • međuskladišnice, ispis sa ili bez cijene, rekapitulacije
 • automatski prijenos međuskladišnice na drugo skladište (zaduženo na dr.skladištu)
 • rashod robe, ispis sa ili bez cijene, rekapitulacije
 • izdatnica robe, ispis sa ili bez cijene, rekapitulacije
 • promjena, nivelacija cijene, manualno određena grupa artikala, određeni spektar šifri, po postotku, po kn, pregled zapisnika, rekapitulacija zapisnika
 • zapisnici o promjeni cijene temeljem novog ulaza ili maloprodajnih računa (automatski)
 • inventura robe, ručna ili uz pomoć prijenosnih terminala. Ispis viškova, manjkova, rekapitulacija
 • narudžba robe dobavljaču, popratne evidencije
 • financijske i materijalne katice artikla
 • lager lista matičnog a i ostalih skladišta istog komitenta

Radni nalozi

 • radni nalozi za razne servisne i uslužne djelatnosti
 • ispis servisne primke
 • ispis izdatnice kupcu
 • povezano sa modulom za vele i maloprodaju
 • mogućnost stavljanja artikala iz VP i MP skladišta
 • ispis radnih naloga po djelatnicima
 • pregled statusa radnih naloga

CRM

 • CRM za praćenje i evidenciju ugovornih stranaka, pogodan za djelatnosti koje svoje usluge naplaćuju paušalno temeljem nekog ugovora
 • automatsko generiranje mjesečnih/kvartalnih/godišnjih računa komitentima
 • VIP komitenti
 • sortiranje po regiji/gradu/kvartu
 • blokiranje usluga
 • detaljan opis i pretraga partnera

Ostale važne mogućnosti:

 • samostalno otvaranje nove godine bez intervencije servisera
 • udaljeni pristup vašem programu sa bilo kojeg drugog računala (nije potreban naš softver na tom računalu već samo pristup internetu)
 • kod spajanja na vaš program, djelatnici mogu nesmetano raditi, odnosno ne znaju da netko drugi također radi na programu
 • svi dokumenti i izvješća iz našeg programa se mogu ispisati na mali štampač (pos), a A4 štampač bilo koje marke, u Adobe Acrobat reader (PDF dokument), MS excel ili direktno poslati na mail nekom drugom.

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button