GRC Grupa poslovni software, fiskalne kase, fiskalni softver, fiskalizacija

Računovostvo i financije

THORfin informacijski sustav za računovodstvo i financije

THORfin informacijski sustav je program za upravljanje financijskim knjigovodstvom poduzeća ili obrta za manje i srednje tvrtke. THORfin je kompletno programsko rješenje, integriran od više modula kao npr. Financijsko knjigovodstvo, URA, IRA, KPI, IOS, izvodi, blagajne, plaće, osnovna sredstva, putni nalozi. Jednom riječju, ovo integrirano programsko rješenje sadrži sve što je potrebno za vođenje računovodstva tvrtke. Naša je glavna prednost jednostavnost knjiženja, odnosno naše nastojanje da korisniku ovog programa maksimalno olakšamo i ubrzamo rad. Shodno tome, ovaj je program u potpunosti kompatibilan i 100% povezan sa Ugopos.smart i THOR sustavima pa knjiženje i kontiranje svih dokumenata koji se obrađuju u tim sustavima ide automatski odnosno bez intervencije korisnika. THORfin je također u potpunosti povezan sa vodećim hrvatskim bankama za export/import podataka tako da se izvodi knjiže automatski sa Internet bankarstva kao i npr. nalozi iz knjige UR-A koji se automatski uvoze u Internet bankarstvo za plaćanje.

Glavne mogućnosti THORfin informacijskog
sustava za računovodstvo i financije

Pogledajte screen galeriju THOR-fin susatava

 

Matični podaci (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • kontni plan, definiranje konta, opisa, AOP u GFI i Statističkom obrascu
 • mjesta troška, definiranje mjesta troška, pripadajućih konta i putanja automatskog knjiženja
 • razredi bilance, definiranje razreda rasporeda bilance, definiranje izgleda bilance i broja znamenki analitike i sintetike
 • banke i podaci o banci, podaci o načinu knjiženja izvoda i putanjama za knjiženje
 • paušalni nalozi za plaćanje, definicija i obrada paušalnih naloga za plaćanje raznih paušalnih obveza (HKG, Turističke, predujmovi i sl…)
 • osoblje djelatnici, definiranje prava i ovlasti korisnika

Knjige URA i IRA (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • mogućnost vođenja više različitih knjiga, u programu su predefinirane:
 • URA za robu i usluge
 • URA za vlastitu potrošnju
 • URA za uvoz robe
 • URA za plaćene avanse
 • URA za režije i ostalo
 • IRA za robu i usluge
 • IRA za primljene avanse
 • IRA za izvoz robe
 • sve knjige automatski vrše knjiženja i u ostale dokumente (gl.knjiga ili KPI)
 • kompatibilnost sa Internet bankarstvom. URA automatski kreira naloge za plaćanje
 • mogućnost praćenja i zatvaranja po računima ili analitički
 • razne tražilice po broju dokumenta, dobavljaču, kupcu ili slično
 • različite i prilagodljive mogućnosti ispisa ili exporta svih knjiga

PDV obrazac (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • pregled obračuna PDV-a
 • ispis PDV obrasca
 • mogućnost ručnog upisa PDV obrasca
 • izlist dokumenata po kojima je obračun pripremljen (za R-2)
 • PDV-S obrazac
 • ZP obrazac

Knjiga KPI (koriste obveznici poreza na dohodak )

 • potpuno i automatsko prebacivanje iz URA/IRA, izvoda
 • tekst opisa troška vezan uz dobavljača/kupca tako da je se ne unosi svaki puta ponovo
 • mogućnost sortiranja knjige
 • rekapitulacija stanja
 • rekapitulacija prihoda i rashoda

Glavna knjiga (koriste obveznici poreza na dobit)

 • temeljnice, ručne i automatske. Automatske temeljnice mogu biti za URA/IRA, THOR, Ugopos.Smart, plaće, izvode, blagajnu, amortizaciju.
 • filtriranje i pregled temeljnica GK prema vrsti knjiženja (URA/IRA, blagajna, plaće, izvodi, Maloprodaja, Veleprodaja, Proizvodnja, amortizacija….)
 • predefinirane sheme knjiženja istih dokumenata
 • analitički pregled salda, po kontu, partneru, datumu, razredu
 • sintetički pregled salda, po kontu, partneru, datumu, razredu, mjestu troška, <> od 0
 • bruto bilanca, po razredima, klasama ili na određeni broj znamenki
 • bruto bilanca manualno definirana od strane korisnika
 • bilanca stanja sa pripadajućom razradom
 • bilanca uspjeha u bilo kojoj fazi knjiženja sa prihodima, rashodima i dobiti
 • prijedlog i izrada izjava o prijeboju (kompenzacije)
 • izvod otvorenih stavaka analitički i sintetički, razvrstan po datumima valute 15, 30, 45, 60 dana
 • opomene, pozivi na plaćanje i tužbe
 • automatski prijenosi iz THOR i Ugopos.smart sustava sljedećih dokumenata: prijemni listovi, MP računi, VP računi, proizvodnja, međuskladišnice, povratnice, zapisnici o promjeni cjiene…
 • sva knjiženja mogu biti neraspoređena ili prema mjestu troška za koje se može napraviti posebna bilanca
 • PRORAČUN, unos i evidencija pozicije proračuna prema kontu
 • stanje pozicija proračuna, izvršenje i preostali iznos prema određenoj poziciji

Blagajna (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • uplatnice / isplatnice
 • sintetički ili analitički pregled
 • pregled po mjestu troška
 • blagajnički dnevnik
 • temeljnica za GK
 • mogućnost blokade izmjena podataka određenim djelatnicima
 • ispis HUB obrasca za polog novca

Izvodi (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • pregled i sortiranje po bankama
 • ručni unos ili automatsko knjiženje izvoda sa Internet bankarstva (kompatibilnost sa svim bankama, tzv. “ZAP format”)
 • istog kupca/dobavljača nije potrebno više puta određivati konto ili vrstu prihoda/rashoda već program kod knjiženja nudi zadnji uneseni podatak a temeljem žiro računa partnera i – – – poziva na broj.
 • ispis izvoda koji su importirani iz Internet bankarstva iz programa
 • sintetika i analitika izvoda
 • temeljnica knjiženja

Obračun plaća (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • djelatnici, definiranje odjela, funkcije, matičnih podataka
 • određivanje bruto plaće po satnici, mjestu rada i funkciji radnog mjesta
 • zadavanje mjesta troška, koeficjenta odjela ili radne funkcije za svakog pojedinog djelatnika
 • zaštićeni računi
 • djelatnici
 • praćenje fonda sati i preraspodjele sati u fondu
 • stimulacije / destimulacije
 • kontrola ispravnosti OIB-a za djelatnike
 • obračun i praćenje obustava po djelatnicima (ovrhe, trajni nalozi i sl.)
 • općine, prirezi
 • odjeli, mjesta rada
 • funkcije i koeficijenti
 • stope i definiranje različitih stopa za obračun
 • isplatne liste
 • rekapitulacije
 • liste za potpis
 • liste za banke
 • RS-m obrazac i disketa
 • ID obrazac, IP obrazac
 • JOPPD obrazac
 • DNR – Godišnji obračun plaće
 • priprema naloga za plaćanje temeljem obračuna za automatski import u Internet bankarstvo
 • IP obrazac
 • temeljnica za knjiženje u GK ili KPI

Evidencije o radnicima (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • evidencija o zaposlenim/ne zaposlenim radnicima, studentima, radnicima preko agencije, na stručno osposobljavanju, srednjoškolcima, praktičnoj nastavi
 • unos i praćenje neograničenog broja evidencija za jednog radnika, sukladno odredbama novog zakona o radu (2010)
 • praćenje ugovora o radu, staža, radnih dozvola i ostalih evidencija (njih 25)
 • evidencija trudnoća, samohranog roditelja, bolesti, invalidnosti, ozljeda na radu…..

Osnovna sredstva i Sitni inventar (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • unos i pregled osnovnih sredstava
 • inventarski broj i ispis inventurne liste
 • rad sa barkodom
 • pregled i obračun amortizacije na zahtjev korisnika
 • povezanost sa GK
 • otpis / prodaja
 • DI obrazac
 • sortiranje po mjestu troška, odjelu korištenja ili nekom drugom kriteriju

Putni nalozi (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • definiranje mjesta, putovanja i udaljenosti
 • unos i pregled putnih naloga
 • pregled po odjelu, djelatniku, mjestu ili državi putovanja
 • unos/isplata akontacije
 • knjige putnih naloga i statistike

Ostale važne mogućnosti:

 • udaljeni pristup vašem programu sa bilo kojeg drugog računala (nije potreban naš softver na tom računalu već samo pristup internetu)
 • kod spajanja na vaš program, djelatnici mogu nesmetano raditi, odnosno ne znaju da netko drugi također radi na programu
 • svi dokumenti i izvješća iz našeg programa se mogu ispisati na mali štampač (pos), a A4 štampač bilo koje marke, u Adobe Acrobat reader (PDF dokument), MS excel ili direktno poslati na mail nekom drugom.

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button